MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejne 9 osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT

 

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, przestępstw karnoskarbowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT.

 

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach do 300 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi w sprawie.

 

 

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową, która działała od 2018 do 2023 roku, głównie na terenie województwa mazowieckiego.

 

Z ustaleń śledztwa wynika, że zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się obrotem dokumentacją księgową, wystawioną na fikcyjne usługi i pozorny zakup towarów. Faktury pozwalały generować koszty uzyskania przychodu, co następnie umożliwiało występowanie do urzędów skarbowych o nienależne zwroty podatku VAT lub obniżanie w nieuprawniony sposób należności podatkowych.

 

Dotychczas ustalone straty skarbu państwa mogły wynosić nawet 25 milionów złotych.

Zatrzymani to przedsiębiorcy, będący zarówno odbiorcami nierzetelnych faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, jak i pośrednicy w dystrybucji takiej dokumentacji.

Zatrzymani swoją działalnością mogli spowodować straty skarbu państwa na kwotę przekraczającą 2 miliony złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY