MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

4 lipca minister sprawiedliwości odwołał z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie – sędziego Sądu Okręgowego Grzegorza Furmankiewicza oraz wiceprezes Sądu Okręgowego w Krośnie sędzię Sądu Okręgowego Marię Olszewską

 

Decyzja ministra sprawiedliwości o odwołaniu sędziów: Grzegorza Furmankiewicza i Marii Olszewskiej z zajmowanych stanowisk funkcyjnych została uzasadniona podpisaniem list poparcia sędziom kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r.

 

Kolejną przesłanką odwołania jest okoliczność, iż sędzia Grzegorz Furmankiewicz uchwałami Sejmu z 6.03.2018 r. i 12.05.2022 r. dwukrotnie został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, gdy kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew przepisom Konstytucji RP.

 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziów jest ich udział w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

Minister sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu kierownictwa Sądu Okręgowego w Krośnie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY