MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

W celu zapewnienia bieżącego monitoringu realizacji założeń programu postępowania naprawczego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni („Kasa”) oraz dostarczania organowi nadzoru aktualnych informacji w tym zakresie, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o ustanowieniu w Kasie kuratora

 

Ustanowienie kuratora, które ma miejsce z dniem 22 grudnia 2023 roku, nie ogranicza działalności, uprawnień, obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności Kasy i jej organów statutowych i pozostaje bez wpływu na świadczenie przez Kasę usług na rzecz jej członków.

 

Pełnienie funkcji kuratora Komisja powierzyła Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY