MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 23 marca 2022 r. kuratora w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu („Bank”) oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Spółdzielni Spółdzielczy System Ochrony SGB, która posiada wszelkie niezbędne kompetencje, a także potencjał kadrowy, analityczny oraz organizacyjny w tym zakresie

 

Celem zastosowania środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Bankiem a Urzędem KNF oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Banku działań.

 

Kurator ustanowiony w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych.

Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Bank usług na rzecz jego klientów.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY