MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przedłożone przez wicepremiera, ministra obrony narodowej

 

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zmian w składach powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Chodzi o komisje, które orzekają o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 

Najważniejsze rozwiązania

Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmiany ustawy o obronie Ojczyzny, polegającej na zastąpieniu w składzie powiatowych komisji lekarskich pracowników średniego personelu do spraw zdrowia – pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Ponadto, zniesione zostanie wymaganie posiadania specjalizacji od członka komisji – lekarza w powiatowej komisji lekarskiej. Zniesione zostanie także wymaganie posiadania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny od członka komisji – lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej.

Rozwiązania te przyczynią się do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich, które orzekają o zdolności do służby wojskowej.

 

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY