MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

30 czerwca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargi dwojga byłych członków Zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) na decyzje KNF nakładające na nich kary pieniężne

 

11 lutego 2022 roku KNF wydała ostateczne decyzje, nakładające kary w wysokości 900 000 zł na jednego z członków Zarządu GetBack SA oraz 750 000 zł na innego z członków Zarządu GetBack SA.

Obie decyzje KNF nałożyła za rażące naruszenia przez GetBack SA obowiązków informacyjnych.

 

WSA utrzymał dotychczasowe podejście do znaczenia sankcji sprzężonych w relacji do zakresu potrzebnego postępowania dowodowego uznając, w tym kontekście, że w toku sprawy nie nastąpiły jakiekolwiek naruszenia procedury mające istotny wpływ na wynik postępowania.

W uzasadnieniu drugiego z wyroków dodatkowo WSA wskazał na nieskutecznie podniesiony zarzut przedawnienia covidowego – zastosowania art. 31za ust. 1 ustawy covidowej1, potwierdzając dominującą w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wykładnię tego przepisu, zgodną również z podejściem interpretacyjnym KNF.

 

Wyroki WSA są nieprawomocne.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY