MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

24 października 2023 roku, po ponownym rozpoznaniu sprawy dotyczącej nałożenia przez KNF kary pieniężnej na Raiffeisen Bank Polska (bank), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę banku

 

W 2018 roku KNF wydała decyzję nakładającą na Bank karę w wysokości 5.000.000 zł za wykonywanie przez bank funkcji depozytariusza z naruszeniem przepisów.

Bank wielokrotnie naruszył w szczególności art. 10 ustawy o funduszach przez zaniechanie podejmowania czynności wymaganych od depozytariusza.

Raiffeisen Bank Polska złożył skargę na tę decyzję, do której przychylił się WSA wydając wówczas niekorzystny dla KNF wyrok, w którym wskazał na nieścisłości pomiędzy rozstrzygnięciem decyzji, a jego uzasadnieniem.

 

19 kwietnia 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez KNF i podzielił podniesiony w niej zarzut braku naruszenia art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prawidłowości uzasadnienia decyzji.

 

WSA rozpoznawał sprawę ponownie i tym razem przyjął stanowisko KNF. Wyrok WSA jest swego rodzaju zwieńczeniem linii orzeczniczej sądów administracyjnych dotyczących realizacji funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych.

W sprawach tego rodzaju sądy przyjęły, zgodną z podejściem KNF, koncepcję aktywnego, autonomicznego i niezależnego podejścia depozytariusza do realizacji jego obowiązków.

 

Sygnatura wyroku WSA z 24 października 2023 roku: (VI SA/Wa 4443/23).

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY