MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 26 stycznia 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) kary pieniężne

 

1) w wysokości 1.000.000 zł za przekroczenie przez:

a) Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Amathus FIZ”) ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów tego funduszu w akcje spółek publicznych, od 30 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku,


b) Amathus 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Amathus 2 FIZ AN”) ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów tego funduszu w akcje spółek publicznych, od 30 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku,

c) Amathus 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Amathus 3 FIZ”) ograniczenia inwestycyjnego w związku z lokowaniem aktywów tego funduszu w akcje spółek publicznych, od 30 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku,

co stanowiło naruszenia art. 145 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych1 w zw. z art. 3 ust. 3 tej ustawy;

 

2) w wysokości 300.000 zł

za brak należytego udokumentowania przez Towarzystwo źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych, skutkujących nabyciem i zbyciem przez Amathus FIZ, Amathus 2 FIZ AN oraz Amathus 3 FIZ:

a) akcji spółek publicznych od 26 marca do 27 kwietnia 2020 roku,
b) walut obcych od 30 lipca 2019 roku do 30 marca 2020 roku,

co stanowiło naruszenia § 67 ust. 1-2 rozporządzenia ws. prowadzenia działalności przez TFI2 w związku z art. 48 ust. 2b pkt 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

W związku ze złożeniem przez Towarzystwo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji nie jest ostateczna.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5.000.000 zł.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY