MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prokuratura Regionalna w Gdańsku przedstawiła zarzuty kolejnym osobom śledztwie dotyczącym wyłudzenia dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych oraz dotacji celowej z budżetu krajowego

 

Postępowanie dotyczy procederu wyłudzania w latach 2013-2016 dofinansowania unijnego do realizacji projektów w ramach prowadzonego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

W czerwcu 2019 r. zatrzymano 18 podejrzanych w związku z podejrzeniem wyłudzenia dotacji w łącznej kwocie ponad 27 milinów złotych. Podmiotem, który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinasowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli.

Zatrzymanym przedstawiono wówczas zarzuty kierowania bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pieniężnych w wysokości ponad 27 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy

 

Nowe wątki i zatrzymani w śledztwie

W wyniku dalszych działań, podejmowanych wspólnie przez prokuraturę i funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Gdańsku, ustalano kolejne spółki i osoby zamieszane w proceder wyłudzania dotacji. W konsekwencji zarzuty przedstawiono kolejnym 26 osobom.

 

Wyłudzenie dotacji w wysokości 17 mln zł

Jeden z wątków postępowania dotyczył kolejnego wyłudzenia dofinansowania do projektu w kwocie ponad 17 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Beneficjentem dofinasowana była spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu.

 

W tym zakresie, tylko w ostatnim czasie, we wrześniu i październiku 2021 r., zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pieniężnych w wysokości ponad 17 mln zł, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz posłużenia się poświadczającymi nieprawdę dokumentami usłyszały kolejne 3 osoby - pracownicy spółki z Poznania, która świadczyła usługi doradcze z zakresu uzyskiwania dofinansowania unijnego.

 

Jak ustalono, w składanych wnioskach o dofinasowanie podawane były nierzetelne i nieprawdziwe informacje, mające istotny wpływ na decyzje o przyznaniu dotacji unijnych, dotyczące między innymi struktury organizacyjnej i własnościowej spółek. W dokumentacji znacząco zawyżano także ceny środków trwałych, których zakup miał być dofinansowany w ramach dotacji.

Przestępczy proceder kontynuowano na etapie rozliczenia uzyskanego dofinansowania. Sprawcy przedkładali nieprawdziwe dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.

 

Na poczet grożących kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 18 mln zł.

Podejrzani to zarówno organizatorzy procederu faktycznie zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej spółki będącej beneficjentem dotacji, jak i osoby z zarządu tych spółek, a także osoby zajmujące się dokumentowaniem pozornych postępowań ofertowych oraz przedstawiciele podmiotów z branży meblarskiej, które odpowiadały za zapytanie ofertowe.

 

Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY