MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Zygmunta Drożdżejkę

 

31 stycznia Minister sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji prezesa SA w Krakowie. Zrobił to po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, a także orzeczeniami Sądu Apelacyjnego w Krakowie (sygn. akt I ACa 518/21 oraz I ACo 291/23)., podważającymi status sędziego Zygmunta Drożdżejki jako niezależnego i bezstronnego sędziego ze względu na okoliczności towarzyszące jego powołaniu do sądu apelacyjnego.

 

Sytuacja w której orzeczenia wydane z udziałem osoby, pełniącej tak wysoką funkcję w sądownictwie, mogą być podważone przez strony w oparciu o zarzut nieprawidłowej obsady sądu, niewątpliwie podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości.

A jest to jeden z powodów, dla których prezes sądu może zostać odwołany przez Ministra Sprawiedliwości (zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych).

 

W 2017 r., tj. okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, doszło do zmiany przepisów u.s.p. Od tego czasu wielokrotnie kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, a zarazem nie cieszyli się autorytetem i zaufaniem środowiska sędziowskiego, wskutek czego nie były one w stanie w sposób rzetelny wywiązywać się z powierzonych im obowiązków.

 

Uzyskanie powołania na funkcję prezesa sądu w budzącym zasadnicze wątpliwości konstytucyjne trybie ma szczególne znaczenie przy stwierdzeniu powiązania tak powołanej osoby z przedstawicielami władzy wykonawczej bądź przedstawicielami określonych grup politycznych.

 

Istnienie tego rodzaju powiązań godzi wprost w niezależność władzy sądowniczej. Tym samym stan taki nie daje gwarancji prawidłowego wykonywania zadań przez prezesa sądu, zgodnie z dobrem i interesem wymiaru sprawiedliwości.

 

W ocenie Ministra Sprawiedliwości taka właśnie sytuacja zachodzi w odniesieniu do sędziego SA Zygmunta Drożdżejki. Wskazuje na to przeprowadzona we wnioskach do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie szczegółowa analiza okoliczności powołania go na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.

 

 

 

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

godnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych).

W 2017 r., tj. okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, doszło do zmiany przepisów u.s.p. 

W ocenie Ministra Sprawiedliwości taka właśnie sytuacja zachodzi w odniesieniu do sędziego SA Zygmunta Drożdżejki. Wskazuje na to przeprowadzona we wnioskach do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie szczegółowa analiza okoliczności powołania go na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.
 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY