MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Mirosław Wróblewski, Prezes UODO ma zastrzeżenia do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm

 

Jedna z nich dotyczy proponowanego w projekcie obowiązku ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych dotyczących majątku odrębnego małżonka.

 

Zdaniem UODO informacja o sytuacji majątkowej małżonka osoby pełniącej funkcję publiczną nie stanowi informacji o działalności tej osoby, lecz o sytuacji osoby z jej rodziny.

Zwraca uwagę, że informacja ta, zgodnie z projektem, stanie się publiczną. Dlatego zdaniem UODO projektodawca powinien wziąć pod uwagę zasadę minimalizacji danych, określoną w RODO, przepisy Konstytucji RP i przeanalizować to zagadnienie pod kątem wykazania niezbędności pozyskiwania i dalszego przetwarzania takich danych.

 

W swoich uwagach do projektu ustawy UODO zaleca więc przeprowadzenie skutków dla ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 35 RODO), a więc ocenienie wpływu projektowanej regulacji na kwestie ochrony danych osobowych. Ułatwiłoby to projektodawcy przeprowadzenie testu niezbędności wprowadzenia określonych rozwiązań tak, by tworzyć regulacje prawne z poszanowaniem zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

 

Wątpliwości budzi też zakres czasowy, jaki zgodnie z projektem, trzeba będzie wziąć pod uwagę ujawniając dane w oświadczeniu majątkowym, który ma wynieść 10 lat.

UODO przedstawił też swoje uwagi związane z okresem retencji tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

UODO

 

 

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY