MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Od 1 lipca 2022 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące kontroli kont bankowych obywateliW związku z pojawiającymi się informacjami o zintensyfikowaniu takich kontroli po wejściu w życie nowelizacji. RPO pyta ministra finansów - ile kontroli przeprowadzono w nowym trybie

 

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o zintensyfikowaniu kontroli kont bankowych obywateli po wejściu w życie nowelizacji prawa podatkowego.

 

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie minister finansów w kwietniu 2022 r. zapewniła, że podda ponownej analizie brzmienie art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Odnosząc się do tej konkluzji RPO prosi o przekazanie informacji w tym zakresie.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, obowiązek banku sporządzenia i przekazania informacji nt. konkretnego rachunku bankowego dotyczy osoby fizycznej.

 

Poprzednio – osoby podejrzanej. RPO wskazywał, że znacząco poszerzyło to zakres nie tylko kompetencji organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli.

 

W związku z tym RPO Marcin Wiącek prosi minister Magdalenę Reczkowską o wskazanie liczby dokonanych kontroli przeprowadzonych w nowym trybie.

 

 

 

RPO

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY