MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Pismo związane jest ze skargą obywatela, który zwrócił uwagę RPO na problem dotyczący dostępu syndyka do korespondencji osoby, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe. Zgodnie z art. 176 ust. 2 Prawa upadłościowego syndyk zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości, w następstwie czego urzędy te doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe

 

Przepisy nie nakładają jednak na syndyka obowiązku poinformowania poczty o zakończeniu postępowania, co pozwalałoby na wznowienie doręczania korespondencji adresatowi. W tej kwestii istnieje jedynie niejednolita praktyka, która nie gwarantuje takich samych rezultatów wszystkim osobom, wobec których zakończono postępowanie upadłościowe.

Ci upadli, których syndykowie nie zgłosili zakończenia postępowania placówce pocztowej, muszą bowiem sami starać się o odzyskanie dostępu do swojej korespondencji.

 

19 maja 2021 r. RPO poprosił Ministra Sprawiedliwości o opinię w sprawie. W odpowiedzi z 30 czerwca 2021 r. wiceminister Katarzyna Frydrych przyznała, że w istniejącym stanie prawnym „kwestia powiadomienia przez syndyka placówki pocztowej o ukończeniu postępowania upadłościowego nie jest zależna od praktyki sądu, lecz od profesjonalizmu syndyka i właściwej organizacji pracy przy obsłudze danego postępowania upadłościowego”.

Wskazała też na potrzebę konsultacji z sądami upadłościowymi i samorządem doradców restrukturyzacyjnych dotyczących problemu.

 

Wobec tego 21 grudnia 2021 r. RPO zwrócił się do wicemin. Frydrych o informacje na temat wyników przeprowadzonych konsultacji i analiz.

 

 

 

RPO

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY