MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw bezprawnego ujawnienia informacji poufnych oraz wykorzystania tych informacji w obrocie akcjami mPay SA

 

Przestępstwa te polegały na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy, w ramach której mPay SA zobowiązała się do podjęcia prac nad wprowadzeniem kryptoaktywa (stablecoin) oraz umożliwieniem użytkownikom aplikacji mPay nabycie tego kryptoaktywa, jego transferu na konta i portfele, niezależne od aplikacji mPay, a także używania go do płatności za bilety i wykonywania innych opłat, w jakich aplikacja ta oferuje pośrednictwo płatności.

 

Informację tę mPay SA opublikowała 22 listopada 2021 roku raportem bieżącym nr 50/2021.

Złamanie zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych jest naruszeniem art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i na podstawie art. 180 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 2.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie.

 

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest naruszeniem art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obiema tymi karami łącznie.

 

Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego i poinformowanie o potencjalnym naruszeniu ich interesów.

 

 

 

KNF

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY