MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

W śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT zatrzymano 13 osób. Czynności przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego

 

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił 13 osobom zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy” kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk.

 

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast dwóm osobom, którym prokurator zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

 

Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczeń na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości i pojazdów w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 50 tysięcy złotych do 70 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.

 

Prokurator ustalił, że członkowie grupy działali w latach 2017-2022 i w tym czasie wprowadzali do obrotu prawnego nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie zaistnienia transakcji usługowych, np. informatycznych, kadrowych czy pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowych czy też budowlanych.

 

Zorganizowana grupa przestępcza produkowała tzw. „puste faktury”, przy wykorzystaniu do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na tzw. „słupy”, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej.

 

Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe pomniejszając w ten sposób faktyczne należności. Skarb Państw mógł ponieść z tego tytułu starty w wysokości ok. 20 milionów złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY