MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego przedłożony przez ministra Michała Wójcika, członka Rady Ministrów

 

Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach, które są prowadzone na podstawie Konwencji haskiej. Chodzi o procedurę związaną z orzeczeniami sądowymi dotyczącymi odebrania osoby, która podlega władzy rodzicielskiej lub pozostaje pod opieką. Proponowane zmiany są odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2023 r.

 

Najważniejsze rozwiązania

Nowe przepisy doprecyzowują, że żądanie wstrzymania z mocy prawa wykonania postanowienia dotyczącego odebrania osoby, która podlega władzy rodzicielskiej lub pozostaje pod opieką (zgłoszone sądowi przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich), zawiera uzasadnienie wskazujące szczególne powody wstrzymania wykonalności tego postanowienia.

Dzięki doprecyzowaniu przepisów, zrealizowane zostanie unijne wymaganie, aby sprzeciwienie się powrotowi dziecka, które zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane, miało miejsce w szczególnych przypadkach.

Nowe przepisy pozwolą więc na dalszą realizację uprawnień Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi kasacyjnej. Będzie to możliwe bez obawy o to, że prawomocne orzeczenie, które nakazywać będzie powrót dziecka do państwa miejsca stałego pobytu, zostanie wykonane przed jej wniesieniem w ustawowym terminie lub już po jej wniesieniu, a przed rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy.

 

Zaproponowane rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY