MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Funkcjonariusze CBA w Poznaniu zatrzymali mężczyznę nakłaniającego pracowników kopalni KGHM Polska Miedź S.A. do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem

 

Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy zorganizowanej grupy działającej od 2018 roku do 2024 roku dokonującej licznych przestępstw karno–skarbowych godzących w interesy ekonomiczne Skarbu Państwa.

Podejrzani, za pośrednictwem zarządzanych podmiotów gospodarczych, nabywali faktury VAT nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych, które ewidencjonowali i w oparciu o nie wystawiali kolejne fikcyjne faktury na rzecz dalszych uczestników przestępczego procederu.

 

W ten sposób grupa przestępcza wprowadzała w błąd organy skarbowe, których celem było uszczuplenie należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa. W ramach przestępczego procederu wystawiono kilkaset faktur na kwotę co najmniej 10.000.000,00 zł, tym samym ograniczając wysokość zobowiązań podatkowych na kwotę ponad 4.000.000,00 zł.

 

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że pośrednik nakłaniał osoby obsługujące bramy wjazdowe na terenie kopalni spółki Skarbu Państwa do potwierdzania nieprawdy w dokumentach WZ wystawianych przez podmioty gospodarcze poprzez złożenie podpisu świadczącego o potwierdzeniu przyjęcia na teren kopalni towaru wskazanego w dokumentach.

 

Wymienione towary stanowiły przedmiot wystawianych „pustych faktur” i nigdy nie przekroczyły bram wjazdowych kopalni. Pośrednik, w zamian za podpisany dokument WZ , oferował korzyść majątkową w kwocie 50,00 zł od sztuki.

 

1 lutego 2024 roku, na podstawie postanowienia Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na terenie województwa dolnośląskiego dokonali zatrzymania mężczyzny. W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postaci dokumentów WZ oraz faktur dotyczących podmiotów gospodarczych objętych śledztwem.

Podejrzany został doprowadzony do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 271 k.k. oraz 258 k.k.

 

Wobec podejrzanego Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Prowadzone śledztwo jest rozwojowe

 

To druga realizacja procesowa w prowadzonym śledztwie. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 12 osób.

 

 

 

CBA

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY