MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rozporządzenie określające sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej. Dotyczy to także pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy wyznaczeni są do powiatowych komisji lekarskich

 

Nowe przepisy przewidują ponadto zwiększenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji.

 

Najważniejsze rozwiązania

Nowe przepisy określają sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, w tym pielęgniarek lub ratowników medycznych. Tym samym uchylone zostanie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

 

Podniesiona zostanie maksymalna wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji. Będzie to dotyczyło stawek dla:

przewodniczącego komisji – wzrost z 899 zł do 1000 zł;

lekarza – wzrost z 764 zł do 800 zł;

psychologa – wzrost z 600 zł do 700 zł;

pielęgniarek lub ratowników medycznych – wzrost z 557 zł do 600 zł;

sekretarza komisji – wzrost z 476 zł do 500 zł.

 

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY