MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obserwuje przypadki oferowania bezpośrednio przez przedsiębiorców (np. wytwórców dóbr konsumpcyjnych) produktów o charakterze finansowym w postaci pożyczek pieniężnych, które przez potencjalnych nabywców takich produktów mogą być odbierane jako produkty inwestycyjne oferowane w ramach regulowanego rynku finansowego

 

Pożyczki te zaciągane są przez przedsiębiorców na potrzeby sfinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych obarczonych ryzykiem biznesowym.

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że tego typu usługi nie są usługami oferowanymi przez podmioty licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w szczególności przez dostawców usług finansowania społecznościowego i platform finansowania społecznościowego w rozumieniu przepisów dotyczących usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Nierzadko tego typu oferty dystrybuowane są przy wykorzystaniu stworzonych specjalnie na te potrzeby stron internetowych, a w komunikacji marketingowej dotyczącej tych ofert wykorzystywane jest określenie „crowdfunding pożyczkowy”.

To określenie wraz z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi prezentującymi stopy zwrotu z inwestycji, działalność właściciela projektu, jego sytuację ekonomiczną czy opis ryzyka związanego z inwestycją może sprawiać wrażenie, że są to usługi finansowania społecznościowego i oferty te podlegają regulacjom rynku finansowego, przewidującym nadzór publiczny nad procesem ofertowym i chroniącym w szczególny sposób interesy inwestorów.

 

W rzeczywistości tak nie jest. Relacje pomiędzy właścicielem projektu i pożyczkodawcami (inwestorami), odpowiedzialność pożyczkobiorcy czy zakres i zasady prezentowania informacji ofertowej oparte są na rozwiązaniach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Oferty takie nie muszą być związane z działaniami nielegalnymi. Tym niemniej, ze względu na to, że nie podlegają regulacjom rynku finansowego, mogą nie gwarantować dostatecznego zabezpieczenia interesów inwestorów.

 

Ryzyko utraty zainwestowanych środków jest nieodłącznie związane z inwestycjami na rynku finansowym, a skala możliwego zysku z inwestycji jest z reguły wprost proporcjonalna do skali tego ryzyka.

 

Korzystanie z regulowanych form inwestowania lub lokowania środków finansowych nie eliminuje ryzyka związanego z produktem finansowym. Pozwala jednak to ryzyko kontrolować oraz ocenić jego skalę i podjąć świadomą decyzję.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY