MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oskarżył Zbigniewa R. o powoływanie się w okresie od 2011 roku do 2014 roku na wpływy i utwierdzanie Mariana D. w przekonaniu o istnieniu takich wpływów w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

 

W zamian za korzyści majątkowe i ich obietnice Zbigniew R. podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw, z którymi zwrócił się do niego Marian D. Do powoływania się na wpływy dochodziło w okresie od połowy 2011 roku do lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie.

Marian D. zwrócił się do Zbigniewa R. o załatwienie korzystnej dla jednej ze spółek decyzji Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości tej spółki z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Lasów Państwowych.

Kolejna spraw dotyczyła nominacji na urząd sędziego dla Klaudii D. i jej delegacji do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto Zbigniew R. podjął się załatwienia kredytu w wysokości 70 milionów złotych dla jednej ze spółek.

 

Prokurator ustalił, że Zbigniew R. przyjmował od Mariana D. korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w gotówce w kwotach od 10 do 15 tysięcy złotych, które były przekazywane systematycznie co miesiąc w okresie od co najmniej połowy 2011 r. do połowy 2012 r.

Łączna kwota tych korzyści wynosiła nie mniej niż 120 tysięcy złotych. Ponadto Zbigniew R. otrzymał alkohol o łącznej wartości prawie 3500 złotych w tym 24 butelki whisky, 6 butelek koniaku, 12 butelek brandy i 9 butelek wódki oraz paliwo, które tankował na jednej ze stacji na koszt Marianna D.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu I instancji który uznał Zbigniewa R., za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 230 §1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Sąd Okręgowy w Warszawie nieznacznie zmienił wyrok w zakresie orzeczonej wobec Zbigniewa R. kary na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W pozostałym zakresie utrzymał w mocy orzeczoną grzywnę w wysokości 300 stawek po 100 złotych oraz przepadek korzyści majątkowej w wysokości 120 tysięcy złotych i przepadku równowartości alkoholu w wysokości prawie 3500 złotych.

Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY