MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Minister Sprawiedliwości podjął (28 marca br.) decyzję o odwołaniu delegacji do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie następujących sędziów:

 

Piotra Maksymowicza,

Agnieszki Stachniak-Rogalskiej,

Jolanty Stasińskiej,

Dagmary Pawełczyk-Woickiej,

Adama Jaworskiego.

 

Zgodnie z art. 77 § 4 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w innym sądzie, w wyjątkowych wypadkach w sądzie wyższym, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania przez Ministra Sprawiedliwości bez zachowania okresu uprzedzenia.

 

Minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że delegacja sędziego do pełnienia obowiązków w sądzie wyższym zgodnie z przepisami ustawy u.s.p. może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach.

 

Przyczyną odwołania delegacji sędziów: Piotra Maksymowicza, Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, Jolanty Stasińskiej, Dagmary Pawełczyk-Woickiej oraz Adama Jaworskiego jest brak odpowiedniego doświadczenia i stażu orzeczniczego, pozwalającego na orzekania w sądzie apelacyjnym.

 

Sędzia Piotr Maksymowicz został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 czerwca 2022 roku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.

Następnie, od dnia 1 października 2023 r., został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze zaledwie 1 roku i 3 miesięcy był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

 

Sędzia Agnieszka Stachniak-Rogalska została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.
Następnie, od dnia 25 października 2023 r., została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.


W ocenie ministra sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

 

Sędzia Jolanta Stasińska została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.


Następnie od dnia 1 stycznia 2024 r. (data wydania aktu delegacji 30 listopada 2023 r.) została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie ministra sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze 2 lat i 11 miesięcy była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 września 2020 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r., której sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka była członkiem w momencie przeprowadzania procedury konkursowej.


Następnie, od dnia 1 listopada 2023 r. (data wydania aktu delegacji 12 października 2023 r.) została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie ministra sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze około 3 lat była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego, zwłaszcza że przez większość okresu orzekała w sądzie okręgowym.


Sędzia Pawełczyk-Woicka była zarazem prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie i członkiem, a potem przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, co sprawia, że orzekała w minimalnym wymiarze pensum sędziowskiego.

 

Sędzia Adam Jaworski został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.


Następnie, od dnia 16 lipca 2024 r. (data wydania aktu delegacji 13 lipca 2023 r.), został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, na okres do dnia 15 stycznia 2024 r.

Zwraca uwagę, że delegację do dalszego orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Sędzia Adam Jaworski uzyskał już dnia 28 listopada 2023 r.

W ocenie ministra sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze niespełna 2 lat był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

 

 

 


Ministerstwo Sprawiedliwości

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY