MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Negatywny wpływ restrykcji jest szczególnie widoczny w sferze ochrony zdrowia. Od marca 2020 r. doszło do trwającej do dzisiaj redukcji liczby pacjentów objętych opieką medyczną, zwłaszcza redukcji przyjęć do szpitali, redukcji liczby pacjentów otrzymujących bezpośrednią pomoc lekarską, redukcji liczby pacjentów objętych programami profilaktyki, screeningu oraz diagnostyki, zwłaszcza onkologicznej

 

 

Do:

 

Prezydent Andrzej Duda

Premier Mateusz Morawiecki

Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski

Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek

Izby lekarskie

Dyrektorzy szkół

 

Restrykcje rządowe polegające na wymuszaniu rezygnacji z kontaktów między ludźmi, tzw. lockdownów, kwarantann, testowania, śledzenia kontaktów, noszenia masek i wszelkich innych obostrzeń, określanych fachowo jako izolujące społecznie interwencje niefarmaceutyczne (ang. community non pharmaceutical interventions – cNPI), które zostały wdrożone jako reakcja na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 są w połączeniu z paraliżem służby zdrowia (reorganizacja, teleporady, tworzenie szpitali jednoimiennych, olbrzymi spadek hospitalizacji, itp.) przyczynami kryzysu zdrowotnego skutkującego ponad 150 tys. nadmiarowych zgonów za rok 2020 i 2021 oraz pogorszeniem się stanu zdrowia Polaków.

Zgony te nie są spowodowane COVID-19, jak utrzymuje oficjalna narracja. Restrykcje i przeorganizowanie służby zdrowia zostały wprowadzone bez rzetelnej kalkulacji stosunku kosztów do korzyści, a ponadto żadne z obostrzeń nie było oparte o badania wysokiej jakości.

 

Wzorcowym modelem wdrażania restrykcji był ten obserwowany na początku 2020 r. w Chinach, na bazie którego zastosowano je następnie w Europie i na świecie. Koszty i ryzyka związane z wprowadzaniem obostrzeń były i nadal są niedoszacowane, natomiast ich pozytywne efekty związane z potencjalnym zahamowaniem rozprzestrzeniania się zakażeń są przeszacowane. Ostateczny efekt netto zastosowanych restrykcji jest niekorzystny, na co zgromadzono wiele dowodów na całym świecie.

 

Negatywny wpływ restrykcji jest szczególnie widoczny w sferze ochrony zdrowia. Od marca 2020 r. doszło do trwającej do dzisiaj redukcji liczby pacjentów objętych opieką medyczną, zwłaszcza redukcji przyjęć do szpitali, redukcji liczby pacjentów otrzymujących bezpośrednią pomoc lekarską, redukcji liczby pacjentów objętych programami profilaktyki, screeningu oraz diagnostyki, zwłaszcza onkologicznej.

 

Problem redukcji przyjęć prawdopodobnie jest najtragiczniejszy w skutkach w kardiologii, gdzie notowano rekordowe spadki w liczbie wykonanych koronarografii oraz angioplastyk wieńcowych. Jednocześnie nie pojawił się żaden nowy biologiczny czynnik, który tłumaczyłby niższą liczbę wykonania tych procedur. Wręcz przeciwnie, powszechny, permanentny społeczny stres raczej sprzyjał występowaniu zachorowań sercowo naczyniowych.

W Polsce restrykcje rządowe i paraliż służby zdrowia doprowadziły do spadku liczby hospitalizacji w ciągu 14 miesięcy od połowy marca 2020 r. o około jedną trzecią, spadku liczby osobodni hospitalizacji w 2020 roku o 20% oraz wzrostu liczby zgonów pozaszpitalnych o 77 tys. (39%) licząc rok do roku.

 

Analiza statystyczna pokazała, że dla drugiego półrocza 2020 roku wystąpiła silna korelacja pomiędzy poziomem redukcji hospitalizacji a liczbą nadmiarowych zgonów w województwach (im większa redukcja tym więcej zgonów). Co szczególnie ważne, nie było w tym okresie korelacji pomiędzy liczbą nadmiarowych zgonów a liczbą zgonów przypisanych do COVID-19. Może to oznaczać, że znacząca część zgonów nadmiarowych spowodowana była nieprzemyślanymi obostrzeniami prowadzącymi do paraliżu szpitalnictwa.

 

Biorąc powyższe fakty pod uwagę, należy bezwarunkowo i jak najszybciej wycofać się ze stosowania wszelkich restrykcji oraz przywrócić zwyczajne funkcjonowanie służby zdrowia. W świetle obecnych dowodów istnieje pewność, iż dalsze utrzymywanie powszechnego testowania, śledzenia kontaktów, izolacji, kwarantanny, noszenia masek, teleporad i przemodelowanego funkcjonowania służby zdrowia będzie powodować dalsze szkody społeczne, edukacyjne, gospodarcze, pogłębiać kryzys zdrowotny oraz generować kolejne fale zgonów nadmiarowych niezwiązanych z COVID-19, jak to miało i ma miejsce do tej pory. W związku z tym apelujemy o całkowite zniesienie wszystkich restrykcji w trybie natychmiastowym.

 

Prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Chazan

Prof. Andrzej Frydrychowski, Członek PSNLiN

Prof. Jakub Z. Lichański

Prof.zw. dr hab.n.med.Krystyna Lisiecka- Opalko

Prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski

Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

dr hab. n. med. Andrzej M. Bugaj

Dr hab. Ryszard Stocki, psycholog, członek zwyczajny PSNLiN

Dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG , ekonomia i finanse

Dr n. med. Marek Błażejak, specjalista chirurgii urazowej i ortopedycznej

Dr Mariusz Błochowiak, prezes Fundacji Ordo Medicus

Dr n. med. Zbigniew Martyka

Dr n.med. Dorota Sienkiewicz, pediatra, specjalista rehabilitacji, PSNLiN

Dr Marek Sobolewski

Dr. n. med. Piotr Witczak

lek. Paweł Basiukiewicz

lek. Mariola Cioska – Blatkiewicz, członek PSNLiN

lek. Tomasz Dmochowski, członek PSNLiN

lek. Anna Furmaniak, członek PSNLiN

lek. Maciej Gajowski, specjalista rehabilitacji medycznej lek.Ewelina Gierszewska, specjalista chorób wewnętrznych, członek zarządu PSNLiN

lek. med. Jacek Giovanoli-Jakubczak, specjalista chorób wewnętrznych, członek PSNLiN

lek. Jadwiga Ujec-Kassolik, ginekolog -położnik, członek PSNLiN

lek. Marcin Kunc, specjalista psychiatrii

lek. Anna Prześlica-Martynowska

lek. Jerzy Milewski, ekspert rynku medycznego i farmaceutycznego, b. członek NRR przy Prezydencie RP, lekarz chorób wewnętrznych

lek. Agata Osiniak, pediatra,specjalista medycyny rodzinnej, członek PSNLiN

lek. Magdalena Ruszczyńska, internista, PSNLiN

lek. Jadwiga Rychlicka, specjalista chorób płuc, alergolog, członek PSNLiN

lek. Piotr Wojciechowski

lek. Marzena Zaskórska, członek PSNLiN

lek. Wojciech Żbikowski, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, członek PSNLiN

radca prawny Krzysztof Bielański

radca prawny Joanna Botiuk

radca prawny Wanda WIśniowska – Botiuk

adw. Maja Gidian

notariusz Beata Gidian

Joanna Grobelna, członek wspierający PSNLiN

radca prawny Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź

Andrzej T. Jędrzejewski, architekt

Fabiola Kalinowska, diagnosta laboratoryjny i specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, członek wspierający PSNLiN

Urszula Lecyk, mgr biologii, I stopień specjalizacji z mikrobiologii, diagnosta laboratoryjny w Szpitalu Miejskim w Zabrzu

radca prawny Paweł Nogal

Barbara Nowak, członek wspierający PSNLiN

Grzegorz Płaczek

adw. Anna Rykowska

Anna Kulczyk – Wanat, członek wspierający PSNLiN

Eugeniusz Winiecki, członek wspierający PSNLiN

adw. Konrad Wozikowski

adw. Stanisław Zapotoczny

 

Oświadczenie zostało opracowany przez lekarzy i naukowców w ramach niezależnej Fundacji Ordo Medicus.

 

Uzasadnienie naukowo-medyczne, na którym bazuje apel jest dostępne na naszej stronie.

 

Nagranie video z konferencji dotyczącej „Skutków restrykcji rządowych i ich wpływie na funkcjonowanie służby zdrowia w 2020 i 2021 roku” wraz ze slajdami dr. Marka Sobolewskiego i lek. Pawła Basiukiewicza są również dostępne na naszej stronie.

 

Fundacja Ordo Medicus jest finansowana z dobrowolnych darowizn. Zachęcamy do wsparcia Fundacji, która jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki – ordomedicus.org/wspieram/

 

 

 

Fundacja Ordo Medicus

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY