MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Do Sądu Rejonowego w Rzeszowie trafił 11 akt oskarżenia skierowany w wielowątkowym śledztwie "afery podkarpackiej",obejmujący 12 osób. Łącznie, w toku postępowania, zarzutami objęto 52 osoby, z czego wobec 32 skierowano już akty oskarżenia

 

Były poseł Jan B. oskarżony jest o przestępstwa korupcyjne, ale także polegające na nakłanianiu funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji powziętych przez nich w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

Chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowych w postaci gotówki w kwocie 813 tysięcy złotych, sztabki złota o wartości ponad 128 tysięcy złotych oraz nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 150 tysięcy złotych.

Czyny zarzucane byłemu posłowi obejmują przestępstwa, których jak ustalono, dopuścił się w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi posła na Sejm RP, członka Krajowej Rady Sądownictwa i sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 

Aktem oskarżenia objęto także przedsiębiorcę Mariana D., któremu zarzucono przekazywanie korzyści majątkowych Janowi B.

 

Wśród oskarżonych są ponadto były zastępca komendanta głównego Policji ds. Kryminalnych Mirosław S., były komisarz skarbowy w Sekcji Analiz i Planowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jan M., a także były starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew K., którym zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień i ujawnienie Janowi B. informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

 

 

Aktem oskarżenia objęto również Roberta B., Józefa F. i Józefa W., pełniących istotne funkcje we władzach podmiotu dysponującego środkami publicznymi, którym zarzucono, że w związku z pełnieniem funkcji publicznych przyjęli wielokrotnie korzyści majątkowe w zamian za utrzymywanie preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi spółkami.

 

Wśród oskarżonych są także Roman B., Maciej K., Urszula R. i Bogusław P., których czyny powiązane są z przestępstwami zarzucanymi Janowi B. oraz Marianowi D.

 

 

 

CBA

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY