MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 3 urzędnikom Ministerstwa Rozwoju i Technologii w tym Stanisławowi Z., Krzysztofowi S. i Tomaszowi K. Śledztwo było prowadzone wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

Prokurator zarzucił oskarżonym przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 231 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Prokurator ustalił, że w latach 2011 - 2021 Stanisław Z., Krzysztof S. i Tomasz K. jako członkowie służby cywilnej - pracownicy Ministerstwa do Spraw Gospodarki, obecnie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej prowadzili odpłatne szkolenia dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie od reprezentowanego przez nich organu kontroli - właściwego ministra do spraw gospodarki, decyzji administracyjnych, w tym o zgodę na obrót specjalny.

 

W śledztwie ustalono, że oskarżeni nie posiadali na tą działalność zgody dyrektora generalnego właściwego ministerstwa, tym samym wykonywali ją wbrew przepisom Ustawy o służbie cywilnej i Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 roku, a więc wbrew zasadom bezstronności i bezinteresowności oraz dopuszczając do podejrzeń o konflikt między interesem publicznym i prywatnym.

Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżeni przeprowadzili w różnych konfiguracjach łącznie ponad 150 szkoleń, których sumaryczna wartość wynosiła ok. 0,5 miliona złotych.

 

Jest to już drugi akt oskarżenia w tej sprawie, poprzednio prokurator oskarżył Omara F. i Benedykta D. o czyny z art. 133 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - polegające na pośredniczeniu w obrocie bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym bez koncesji i przyjęciu z tego tytułu prowizji w łącznej kwocie 453 tysięcy euro i 31 tysięcy zł.

 

 

 


Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY