MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko Edwardowi L. – sędziemu w stanie spoczynku

 

Prokurator zarzucił Edwardowi L. przyjęcie korzyści majątkowych o łącznej wartości co najmniej 30 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej sędziego za przychylności dla córki Mariana D. oraz pomoc w uzyskaniu dla niej nominacji sędziowskiej. Oskarżony z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Czyn ten kwalifikowany z art. 228 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Do zdarzeń opisanych w prokuratorskim zarzucie dochodziło w latach2003 – 2009 m.in. w Tarnobrzegu, Leżajsku, Sandomierzu. Oskarżony przyjął od podkarpackiego biznesmena z branży paliwowej Mariana D. korzyści majątkowe w postaci pieniędzy, alkoholu, sponsorowania sędziowskich spotkań integracyjnych oraz wycieczki zagranicznej dla córki o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy złotych.

W tym czasie oskarżony był sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, następnie pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, zastępcy dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, a ż w końcu został sędzią Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Aktualnie jest sędzią w stanie spoczynku.

 

Sędzia otrzymał korzyści majątkowe w zamian za przychylność dla córki Mariana D., która była zatrudniona w charakterze aplikanta sędziowskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a następnie była asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.

Oskarżony miał również pomóc w uzyskaniu przez nią nominacji sędziowskiej.

 

Akt oskarżenia przeciwko Edwardowi L. jest kolejnym w wielopodmiotowym postępowaniu.

Dotychczas prokurator skierował 13 aktów oskarżenia przeciwko 43 osobom. Wśród oskarżonych już w sierpniu 2017 r. został m.in. Krzysztof K. – były prezes NIK, obecnie senator, Jan B. – były poseł PSL.

 

Wobec części z oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki skazujące:

- wobec Anny H. byłej prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie, która została skazana na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności

- Zbigniewa N. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, karę łączną grzywny w wysokości 140 stawek dziennych po 50 zł, z przepadkiem także  równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie prawie 360 tysięcy złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY