MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia wobec 3 osób w związku z praniem brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw dokonanych na szkodę 4 podmiotów gospodarczych, które poniosły straty w kwocie przekraczającej 13 mln złotych

 

Dwie osoby oskarżone zostały o oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i posługiwanie się podrobionymi dokumentami, w tym poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT.

Zarzuty wobec wszystkich, w tym oskarżonego w sprawie adwokata dotyczą prania brudnych pieniędzy i uzyskania z tego tytułu znacznej korzyści majątkowej. Tytułem środka zapobiegawczego oskarżony w sprawie adwokat został zawieszony w wykonywaniu zawodu.

 

Przestępczy proceder oskarżonych miał miejsce w latach 2019-2021 i związany był z działalnością legnickiej spółki zajmującej się zbieraniem odpadów.

 

Jedna z oskarżonych osób pełniąca w tej spółce funkcję prokurenta oraz współdziałający z nią drugi oskarżony, działając poza wiedzą zarządu spółki, posługując się podrobionymi podpisami prezesa, zawierali umowy na dokonanie odzysku i recyklingu opakowań.

 

Przedmiotem tych umów było zebranie z terytorium Polski odpadów opakowaniowych określonego rodzaju i ilości, poddanie ich odzyskowi i recyklingowi oraz sporządzenie bądź pozyskanie od innych podmiotów przetwarzających odpady, dokumentacji - w tym faktur VAT, potwierdzających wykonanie tych usług.

 

Kontrahenci w rzeczywistości otrzymali od oskarżonych nierzetelne faktury VAT, wystawione rzekomo przez legnicką spółkę, co w ogóle nie miały miejsca, a także stwierdzające nieprawdę dokumenty m. in. dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za granicą, czy faktury VAT, które miały zostać wystawione przez podmioty zagraniczne.

W ten sposób oskarżeni wprowadzili w błąd cztery podmioty gospodarcze, doprowadzając je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 13 mln złotych - zapłaconych za niewykonane usługi.

 

Środki pieniężne pochodzące z opisanych oszustw, z rachunku bankowego legnickiej spółki, trafiły na konta bankowe spółek mających siedziby w Wielkiej Brytanii, a należących do oskarżonych.

Dokonano z nich następnie częściowej wypłaty gotówkowej w bankomatach i placówkach bankowych położonych na terenie całej Polski w łącznej kwocie ok. 4.500.000 złotych, a także przelewu w kwocie 1 mln złotych na rachunek kancelarii adwokackiej prowadzonej przez trzeciego oskarżonego - w ramach umowy depozytowej.

 

Jak ustalono, oskarżony dysponował przelanymi środkami, dokonując kolejnych ich transferów na inne rachunki bankowe - w tym na swoje prywatne konto, wypłacał środki w gotówce oraz spłacał nimi prywatne zobowiązania. Podejmowane przez oskarżonych działania tego rodzaju, miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w wyniku popełnionych przestępstw oraz udaremnienie ich wykrycia i zajęcia.

 

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o charakterze majątkowym, prokurator zabezpieczył mienie oskarżonych poprzez zajęcie hipoteką nieruchomości oraz majątku ruchomego w postaci środków zgromadzonych na ich rachunkach bankowych w łącznej kwocie około 15 mln złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY