MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przedłożony przez minister rodziny i polityki społecznej

 

Najważniejsze rozwiązania

Świadczenie wypłacane w ramach programu „Rodzina 500 plus” zostanie podniesione z kwoty 500 zł na 800 zł – bez kryterium dochodowego.

 

Świadczenie wychowawcze, tak jak 500+, będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18 r.ż.:
- matce lub ojcu;
- rodzinie zastępczej,
- osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
- opiekunowi prawnemu dziecka;
- dyrektorowi domu pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Rodzic po narodzinach dziecka nadal będzie mieć 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

 

 

 

Rada Ministrów

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY