MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 22 marca 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Jacka Krzemińskiego – byłego członka zarządu Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu – KRS: 0000299407 („spółka”) – kary pieniężne:

 

1) w wysokości 300.000 zł

za nieprzekazanie przez spółkę do wiadomości publicznej informacji poufnej, która powstała:

a) 4 października 2017 roku, o udzieleniu przez spółkę poręczenia do 15.000.000 zł za spłatę należności wynikających z umowy pożyczki opiewającej na 13.500.000 zł, zawartej między Marcinem Pomirskim, a Jackiem i Izabelą Daroszewskimi,

 

b) 5 grudnia 2017 roku, o braku wyrażenia zgody walnego zgromadzenia spółki na udzielenie przez spółkę 4 października 2017 roku poręczenia do 15.000.000 zł za spłatę należności wynikających z umowy pożyczki opiewającej na 13.500.000 zł, zawartej między Marcinem Pomirskim, a Jackiem i Izabelą Daroszewskimi, w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia poręczenia,

 

c) 11 maja 2018 roku, o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce, z wniosku Marcina Pomirskiego na 14.268.412 zł, w związku z udzielonym przez spółkę poręczeniem spłaty należności wynikających z umowy pożyczki zawartej 4 października 2017 roku między Marcinem Pomirskim, a Jackiem i Izabelą Daroszewskimi;

 

2) w wysokości 250.000 zł

za pominięcie przez Spółkę w raporcie 33/2018 z 25 września 2018 roku, zawierającym informacje poufne dotyczące okresowej amortyzacji obligacji serii M, informacji o ryzyku nieuzyskania środków koniecznych do wykupu tych dłużnych papierów wartościowych

co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia MAR1.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Jacek Krzemiński może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 4.145.600 zł dla każdej z kar wskazanych w pkt 1 oraz pkt 2.

 

 

 

KNF

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY