MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Ograniczenia pandemiczne nie pozwalały ludziom uprawiać sportu i ćwiczeń fizycznych - ważnych szczególnie w tym czasie. Zamknięcie basenów, aquaparków siłowni, centrów fitness itp. wpłynęło negatywnie na ich dobrostan fizyczny i psychiczny. Od końca 2020 r. Policja z innymi służbami prowadziła w całym kraju kontrole takich obiektów. RPO wskazywał na wadliwe wprowadzenie zakazów takiej działalności

 

W związku z postępowaniem wyjaśniającym nt. kontroli, prowadzonych od 28 grudnia 2020 r. w obiektach sportowych, Rzecznik zwrócił się do komendantów wojewódzkich.

 

Prosił o wskazanie kontrolowanych basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, boisk, siłowni plenerowych oraz hal sportowych w danym województwie; podanie podstawy faktycznej i prawnej interwencji, ich terminów, stwierdzonych naruszeń, rodzaju działań i liczby osób wylegitymowanych oraz przyczyn tego. Pytał też, czy legitymowanym postawiono zarzuty lub czy skierowano wnioski o ukaranie.

RPO z zaskoczeniem przyjął odpowiedzi części komendantów. Uznali oni, że wskazana przez Rzecznika ustawowa podstawa prawna – art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku – nie wystarcza do podania informacji o liczbie i rodzaju podejmowanych czynności.

 

Dwunastu komendantów wojewódzkich nie przesłało odpowiedzi. Informacji tych udzielili jedynie Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Tryb., Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci wojewódzcy w Radomiu, Rzeszowie i Wrocławiu.

 

Kompetencje Rzecznika do zbierania informacji o prowadzonych sprawach nigdy wcześniej nie były kwestionowane. W wieloletniej praktyce wymiany informacji między Rzecznikiem, Komendantem Głównym Policji oraz poszczególnymi komendami, podobnego rodzaju dane były przekazywane na wniosek RPO.

Świadczyło to o rzetelnych podejściu Policji do obowiązków, uprawnień Rzecznika i prawidłowej wykładni i stosowania prawa. Przyczyniało się to do dobrej współpracy.

 

Nie jest zatem zrozumiałe, dlaczego przyjęta obecnie interpretacja poszczególnych komendantów odbiega od wykładni Komendanta Głównego Policji.

A przyjęcie poglądu części komendantów mogłoby m.in. sparaliżować działania konstytucyjnego organu ochrony praw i wolności, zwłaszcza co do problemów generalnych podejmowanych z urzędu.

Zgodnie z ustawą o RPO organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik, obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy, w tym udzielać żądanych przez niego informacji i wyjaśnień. Żądanie przedłożenia informacji może dotyczyć każdej sprawy prowadzonej przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania. Jego niespełnienie należy ocenić jako naruszenie przepisów ustawowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Dlatego Marcin Wiącek prosi komendanta głównego o zwrócenie uwagi komendantom wojewódzkim na konieczność prawidłowej realizacji uprawnień kontrolnych RPO.

 

Rzecznik docenia starania Policji w walce z epidemią koronawirusa. Jest jednak zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości co do poszanowania także innych praw i wolności konstytucyjnych niż tylko ochrona zdrowia.

Rzecznik deklaruje także wolę współpracy w celu wyjaśnienia wątpliwości poszczególnych komendantów dotyczących kompetencji RPO.

 

 

 

RPO

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY