MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaJak podaje Wikipedia, mafia to tajna organizacja przestępcza o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw. Używana przez media nazwa każdej zorganizowanej grupy przestępczej

 

Wyobraźmy sobie taką teoretyczną sytuację:

- komornik X, działający w rejonie danego sądu rejonowego prowadzi egzekucję z nieruchomości niezbudowanej dłużnika Y (działka o przeznaczeniu pod budownictwo i usługi)

 

- komornik zleca wycenę biegłemu, który wycenia nieruchomość znacznie poniżej jej wartości. W rzeczywistości m2 działki warty jest min. 120 zł/m2 , a biegły wycenia go na 16 zł/m2

 

- wcześniej działką, za pośrednictwem biura nieruchomości, interesował się deweloper. Biuro nieruchomości zapewnia, że kupi on na pewno nieruchomość (biuro oferowało nieruchomość za 145 zł/m2)

 

- dłużnik składa skargę na opis i oszacowanie, którą rozpatruje referendarz. Pomimo wniosku o ocenę operatu szacunkowego - referendarz nie podejmuje żadnej decyzji

 

- dłużnik składa skargę, że w sprawie wyceny nieruchomości dzieją się rzeczy skandaliczne

 

- skargę rozpatruje wiceprezes sądu, który kompletnie bagatelizuje sprawę, a wręcz stara się zatuszować aferę z wyceną

 

 

Pytania do Dariusza Mikuckiego, prezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie:

- Czy teoretyczna zmowa (deweloper, biuro nieruchomości, biegły, komornik, niektórzy sędziowie) – wyczerpywałyby definicję mafii, określenia używanego przez media w kontekście "każdej zorganizowanej grupy przestępczej"?

 

- Co by Pan zrobił, gdyby taka sytuacja wydarzyła się, nie daj Boże, przy SR w Żyrardowie?

 

- Czy w Sądzie są opracowane procedury mające zapobiegać takim procederom?

 

 

Aktualizacja: 1 listopada

 

Odpowiedź Prezesa Sądu:

W nawiązaniu do zapytania prasowego z dnia 26 października 2023r. informuję, że w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie nie funkcjonuje żadna „mafia” czy też „zorganizowana grupa przestępcza”. Rozważania teoretyczne o istnieniu takiej grupy są z gruntu absurdalne.

W sytuacji powzięcia informacji o działaniu jakiejkolwiek zorganizowanej grupy przestępczej jako funkcjonariusz publiczny działając z mocy obowiązku z art. 304 par. 2 k.p.k. zawiadomiłbym o tym fakcie prokuraturę. Nie ma żadnych procedur zapobiegającym powstawaniu „zorganizowanych grup przestępczych” w sądach.

Wprowadzanie takich procedur byłoby także absurdalne. Istnieje natomiast szereg procedur związanych z wewnętrznym i zewnętrznym nadzorem administracyjnym nad sądami powszechnymi, które mają zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom wynikającym z ich działalności.

Dotyczy to także zapobieganiu popełnienia jakichkolwiek czynów zabronionych, w tym przestępstw. Nadzór taki zewnętrzny realizują prezesi sądów wyższej instancji oraz Minister Sprawiedliwości. Każdy obywatel pokrzywdzony działalnością sądów powszechnych uznając się za ofiarę przestępstwa sam osobiście może składać stosowne zawiadomienia do prokuratury. Sytuacje takie zdarzają się dosyć często aczkolwiek z reguły okazują się być to tylko zwykłe pomówienia.

 

Ciąg dalszy artykułu:

 

Prezes sądu Dariusz Mikucki: W Sądzie Rejonowym w Żyrardowie nie funkcjonuje żadna "mafia" czy też "zorganizowana grupa przestępcza"

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY