MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

2Ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Sprawdziliśmy, ile takich ocen miało miejsce w ostatnich latach w egzekucjach komorniczych z nieruchomości nadzorowanych przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie

 

Od kilkunastu lat zajmujemy się tematyką wycen nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych. Niestety, zdarza się, że wyceny biegłych i dokonane przez komorników na ich podstawie opisy i oszacowania nieruchomości pozostawiają wiele do życzenia.

Wydaje się, że obecne przepisy prawa nie gwarantują pełnej ochrony praw właścicieli licytowanych nieruchomości.

 

Dlatego przedstawiliśmy propozycję zmian w prawie, które:

- ukróciłyby znacząco wszelkie nieprawidłowości przy wycenie nieruchomości na potrzeby egzekucji komorniczych

- w sposób praktyczny broniłyby praw dłużników

- uchroniłyby sądy przed oskarżeniami

 

Więcej:

Propozycja zmian prawa w celu obrony praw dłużników. Przy okazji bardzo skorzystałyby sądy

 

Na pytania redakcji odpowiedziała sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Płocku, zarazem rzecznik prasowy żyrardowskiego sądu.

 

Redakcja: - Ile w ciągu ostatnich 10 lat (w rozbiciu na lata) było złożonych skarg na opis i oszacowanie nieruchomości? Ile z tych skarg zostało uwzględnionych, a ile oddalonych?

 

Sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska: - Wszystkie skargi na czynność komornika bez względu na ich przedmiot rejestrowane są w repertorium Co pod symbolem 106. Skarga na czynność komornika w postaci opisu i oszacowania nieruchomości również rejestrowana jest pod tym symbolem, nie podlega odrębnej rejestracji. Podanie danych dotyczących ilości skarg dotyczących opisu i oszacowania nieruchomości i sposobu ich rozpoznania wymagałoby zapoznania się z treścią każdej zarejestrowanej w ostatnich 10 latach skargi na czynność komornika (przykładowo - w 2021r. zarejestrowano 1007 skarg, w 2022r. zarejestrowano 281 skarg).

 

- Ile w ciągu ostatnich 10 lat było licytacji z nieruchomości (nadzorowanych przez żyrardowski Sąd)?

 

- Licytacja nieruchomości przeprowadzana przez komornika sądowego pod nadzorem sędziego odbywa się na posiedzeniu jawnym, z którego sporządza się wokandę na ogólnych zasadach. Nie prowadzi się odrębnego zbioru wokand dla posiedzeń jawnych wyznaczonych w celu nadzorowania licytacji. Dane te nie są również wyodrębniane w sprawozdaniach statystycznych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych przekazywanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustalenie, ile w okresie ostatnim 10 lat odbyło się w tut. Sądzie licytacji z nieruchomości wymagałoby zapoznania się z treścią wokand z ostatnich 10 lat.

 

- Ile w ciągu ostatnich lat (w rozbiciu na lata) było, na wniosek Sądu, ocen operatów szacunkowych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach egzekucyjnych? (art. 157. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami). Proszę o podanie sygnatur I Co... nadzoru Sądu nad egzekucją z nieruchomości, w których miała miejsce taka ocena operatów.

 

- Zapytanie jest nieprecyzyjne, nie został zakreślony przedział czasowy, którego dotyczy. Ocena operatu szacunkowego dokonywana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych w postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z art. 157 ust. 1 i 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlega żadnej odrębnej ewidencji w repertorium Co, jest czynnością dokonywaną w toku prowadzonego przez sąd rejonowy nadzoru nad egzekucją z nieruchomości. Nadzór ten obejmuje czynności od momentu zawiadomienia przez komornika o zajęciu nieruchomości do momentu wykonania prawomocnego planu podziału sumy uzyskanej z licytacji tej nieruchomości.

Na podstawie oświadczeń sędziów i asesorów aktualnie orzekających w Wydziale Cywilnym ustalono, iż ocena operatu szacunkowego miała miejsce jedynie w dwóch sprawach: sygn. I Co .../19 oraz I Co .../20.

 

 

 

Artykuły powiązane:

Prezes sądu Dariusz Mikucki: W Sądzie Rejonowym w Żyrardowie nie funkcjonuje żadna "mafia" czy też "zorganizowana grupa przestępcza" (aktualizacja: 01.11, 03.11, 04.11, 06.11, 07.11)

 

Prosimy Tomasza Ciodyka, prezydenta PFSRM - o komentarz do wyceny sporządzonej przez biegłą Urszulę Hensoldt. I pytamy, co Federacja może w tej sprawie uczynić (aktualizacja: 22.10)

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY