MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

the legal 4926021 1280 1 copyŚrodowisko sędziowskie jest podzielone, jesteśmy świadkami zwalczania jednych sędziów przez drugich

 

Przeciętnego obywatela jednak to guzik interesuje – kto, dlaczego i po co. Ważne, by jego sprawa w sądzie toczyła się zgodnie z przepisami prawa, była procedowana przez bezstronnego i kompetentnego sędziego.

 

Sprawa, którą się teraz zajmiemy, jest chyba zaprzeczeniem powyższych oczekiwań.

 

Fakty:

1. 13 stycznia 2021r. komornik sądowy Stefan Gintowt przeprowadził opis i oszacowanie mieszkania w Warszawie.

 

2. Czytelnik, pan Bartłomiej, zaskarżył ten opis i oszacowanie. Wraz ze skargą wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z wniosku wierzyciela – banku.

 

3. Postanowieniem z 26 stycznia 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie egzekucyjne z wniosku banku (pozew o unieważnienie BTE).

 

4. W dniach 14-21 marca tego roku komornik przeprowadził e-licytację mieszkania.

 

5. 2 lipca tego roku czytelnik otrzymał nieprawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 11 października 2023r., o:

– oddaleniu skargi na opis i oszacowanie,

– oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Wnioski:

 

Licytacja odbyła się pomimo nieprawomocności opisu i oszacowania. Art. 952 kpc stanowi, że licytacja nie może odbyć się wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania.

 

11 października 2023r. warszawski sąd oddalił więc wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, które już od wielu miesięcy było zawieszone.

 

 

Pytania do Maksymiliana Wesołowskiego, prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

– Kto imiennie, w ramach nadzoru nad pracą komornika, ponosi odpowiedzialność, że przy nieprawomocności opisu i oszacowania nieruchomości doszło do licytacji mieszkania?

– Postanowienie z 11 października 2023r. o oddaleniu skargi na opis i oszacowanie nieruchomości dotarło dopiero 2 lipca tego roku do czytelnika. Skąd ta zwłoka?

– Czy Sąd rozpatrujący skargę na opis i oszacowanie nieruchomości nie miał wiedzy, że postępowanie egzekucyjne jest zawieszone? Taka informacja jest zapewne w komorniczych aktach egzekucyjnych.

 

 

Aktualizacja: 16 lipca. "Licytacyjny gwałt" na art. 952 kpc

 

Łukasz Grzechnik - wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

- Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie realizuje wnioski o informację składane przez przedstawicieli mediów na podstawie art. 3a Ustawy z 26.01.1984 r., prawo prasowe (Dz.U.2018.1914 t.j.), co oznacza, że prawo dostępu prasy do informacji publicznej, reguluje Ustawa z 06.09.2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.).

 

Wobec powyższego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie udostępnia informację publiczną wyłącznie w zakresie uregulowanym ustawą o dostępie do informacji publicznej i w jej granicach. Podaje tylko informacje w zakresie swojej działalności, nie komentując czynności objętych niezawisłością sędziów, w tym nie podejmując polemiki z ich ewentualną oceną. Nie dokonuje interpretacji przepisów.

 

Wobec powyższego odpowiadając na wniosek o informuję publiczną informuję, że:

1.Skarga na opis i oszacowanie pozostaje w referacie sędziego Aleksandra Domańskiego.

 

2.Postanowienie z 11.10.2023 r. o oddaleniu skargi na opis i oszacowanie zostało doręczone pełnomocnikowi dłużnika 7.11.2023 r. Natomiast 2.07.2024 r. doręczono odpis postanowienia z uzasadnieniem.

 

3.Choć odbyła się licytacja nieruchomości, dotychczas nie udzielono przybicia. Dłużnik nadal pozostaje właścicielem nieruchomości i jest w jej posiadaniu. Dłużnik traci własność nieruchomości dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu, które może być wydane dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu. Jeśliby opis i oszacowanie zostały uchylone, sąd może odmówić udzielenia przybicia.

Zarówno na postanowienie w przedmiocie przybicia jak i przysądzenia dłużnik będzie miał prawo wnieść zażalenie.

 

4.Egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w ramach kilku postępowań egzekucyjnych tzn. egzekwowane jest kilka różnych tytułów wykonawczych (długów). Zawieszenie, o którym mowa w artykule, dotyczyło jednego z długów, nie stało więc na przeszkodzie przeprowadzeniu licytacji.

 

 

Komentarz

Do dzisiaj opis i oszacowanie nie jest prawomocny (zostało złożone zażalenie na oddalenie skargi na opis i oszacowanie). Ewidentnie, licytacja została przeprowadzona z pogwałceniem art. 952 kpc (licytacja nie może odbyć się wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania).

cdn.

 

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY