MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko komornikowi sądowemu Rafałowi O. oskarżonemu o przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie środków pieniężnych. Zarzuty współudziału w przestępstwach sformułowano również wobec asesora komorniczego oraz księgowej zatrudnionych w kancelarii oskarżonego

 

Z ustaleń śledztwa wynika, że Rafał O. jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Legnicy w latach 2009 - 2019 w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną, przywłaszczył sobie powierzone mu środki pieniężne w znacznej wartości, pochodzące z wpłat dokonywanych przez dłużników
i wierzycieli.

Ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kancelarii komorniczej pobrał on łącznie kwotę około jednego miliona złotych, którą przeznaczył na spłatę swoich prywatnych zobowiązań w różnych bankach, pobierał także nienależny mu dochód w zawyżonej o ponad 26.000 złotych wysokości, a podczas zawieszenia w czynnościach służbowych bezprawnie pobrał z kasy kancelarii komorniczej gotówkę w łącznej kwocie ponad 133.000 złotych.

 

Opisane zachowanie Rafała O. skutkowało niedoborami w kasie kancelarii komorniczej oraz zaniechaniem realizacji wyegzekwowanych należności wobec wierzycieli. W zakresie tego czynu Rafał O. współdziałał z asesorem komorniczym, który bezpodstawnie wypłacał zawieszonemu w czynnościach służbowych Rafałowi O. z kasy kancelarii komorniczej gotówkę.

 

Manipulacje w programie komputerowym

Jednocześnie, jak ustalono w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych oskarżony dokonał przywłaszczenia powierzonych mu środków w kwocie około 500.000 złotych, polecając usunięcie automatycznie naliczonych przez program księgowy Komornik SQL kwot opłat za czynności egzekucyjne, pobierając
w rzeczywistości zawyżone opłaty.

Pobrał również opłaty za przelewy bankowe w kwocie ponad 61.000 złotych. W tym zakresie Rafał O. współdziałał z pozostałymi oskarżonymi. Osoby te między innymi dokonywały ręcznych manipulacji w komputerowym programie księgującym Komornik SQL.

 

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu ruchomym oraz nieruchomościach Rafała O. w łącznej kwocie około 600.000 złotych, a także na nieruchomości należącej do asesora komorniczego w kwocie około 450.000 złotych.

Dodatkowo tytułem środka zapobiegawczego zawiesił oskarżoną Renatę P. w czynnościach służbowych asesora komorniczego.

 

Przestępczym procederem pokrzywdzonych zostało łącznie 64 osoby, a kwota przywłaszczonych przez Rafała O. powierzonych mu w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych pieniędzy przekroczyła 1.800.000 złotych.

 

Oskarżonym grożą kary od roku do lat 10. Pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY