MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

4 października komornik sądowy Joanna Sawicka-Iwaniuk ma pod nadzorem SR w Krasnymstawie zlicytować nieruchomość komercyjną - pawilon handlowy

 

Pawilon handlowy znajduje się na dwóch różnych działkach. Działki mają różne numery ksiąg wieczystych. 60% budynku znajduje się na działce, która nie ma dojazdu (taka informacja jest także w obwieszczeniu o licytacji).

 

Do tej części można było dostać się tylko dzięki uprzejmości sąsiada.

Sytuacja zmieniła się kilka dni temu, gdyż została zawarta umowa służebności.

 

Czytelnik przekazał nam, że w wyniku braku dojazdu, 60% budynku zostało wycenione znacznie niżej niż 40% budynku z dojazdem. Co wydaje się być logiczne.

 

Czytelnik chce, by redakcja ustaliła, czy taka zmiana w stanie nieruchomości skutkuje dodatkowym opisem i oszacowaniem. Taki wniosek czytelnik wniósł do komornika.

Postaramy się to wyjaśnić.

 

 

Aktualizacja: 22 października

 

Wyjaśniania przesłane przez Arkadiusza Kopańko, wiceprezesa SR w Krasnymstawie

Licytacje wyznaczone na dzień 4 października nie doszły do skutku, gdyż nikt nie przystąpił do licytacji i nie wpłacił wadium. Komornik sądowy oddalił wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Wniosek czytelnika

Czytelnik wniósł o sprostowanie protokołu z licytacji, gdyż zapisane w nim zostało, że wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania został zgłoszony po przeprowadzeniu licytacji. Czytelnik wykazał, że wniosek został złożony kilka dni przed licytacją.

cdn.

 

 

 

JS

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY