MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaOpis i oszacowanie nieruchomości to jedna z najważniejszych czynności komornika podczas egzekucji z nieruchomości. Licytacja nie może być przeprowadzona, jeśli wycena nieruchomości nie jest prawomocna

 

Obowiązkiem komornika, który wszczął egzekucję z nieruchomości jest oszacowanie nieruchomości. W tym celu komornik powołuje biegłego z zakresu wyceny, który ma ustalić wartość rynkową nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Postanowieniem z 24 czerwca br. referendarz sądowy Kamil Zakonnik (urodzony w 1975r.) oddalił skargę czytelnika (pana Grzegorza) na opis i oszacowanie nieruchomości. W uzasadnieniu tego postanowienia Zakonnik napisał, że "rzeczywista wartość nieruchomości" zostanie ustalona "przecież w trybie licytacji publicznej".

 

Wcześniej stwierdził, że w operacie szacunkowym "nie dopatrzył się żadnych elementów, które powaliłby wątpić w ich prawidłowość".

Pomijając słowo "powaliłby", referendarz w uzasadnieniu wprowadził pojęcie nieznane w Kodeksie postępowania cywilnego: rzeczywista wartość nieruchomości.

 

Pytania do prezesa SR Jarosława Janeczka, sprawującego nadzór nad pracą komorników:

- Ile na przestrzeni ostatnich 8 lat na wniosek rawskiego sądu było ocen poprawności operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłych powołanych przez komorników?

(art. 157.1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 

- Czy obowiązkiem komornika i powołanego przez niego biegłego jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z art. 151.1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami?

 

- Czy w prawie istnieje pojęcie: rzeczywista cena rynkowa?

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY