MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sąd II26 kwietnia pod nadzorem Sądu Rejonowego w Legionowie została przeprowadzona przez komornika sądowego Witolda Drobieckiego licytacja domu jednorodzinnego. Nadzór z ramienia sądu sprawowała referendarz Zuzanna Dunaj

 

W artykule:

Legionowski kataklizm egzekucyjny?

 

przedstawiliśmy poważne wątpliwości, czy licytacja powinna teraz się odbyć. Co już jest potwierdzone, nieprawomocnie są rozpatrzone dwie skargi na opis i oszacowanie.

 

Jakby tego było mało, to czytelnik złożył do komornika wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości. Komornik wniosek oddalił, a skarga na to oddalenie także nie została jeszcze rozpatrzona przez legionowski sąd.

 

Do licytacji przystąpiło wielu licytantów, co może świadczyć o tym, że przyciągnęła ich niska cena oszacowania nieruchomości.

Na początku licytacji, referendarz Zuzanna Dunaj oddaliła wniosek czytelnika o zniesienie terminu licytacji.

 

Wniosek o zniesienie terminu licytacji został zgłoszony ze względu na:

- nieprawomocność aż dwóch opisów i oszacowań nieruchomości (w jednym przypadku

jest wniosek o przywrócenie terminu),

- nieaktualność wyceny (złożony wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości),

- trzy inne nierozpatrzone skargi na czynność komornika

 

Następnie Dunaj powiedziała, że co prawda licytacja się odbędzie, jednak ze względu na nierozpatrzone skargi, przybicia dniu licytacji nie będzie. Będzie dopiero po prawomocnym rozpatrzeniu skarg.

 

Jak przekazał nam czytelnik, po tych słowach referendarza, widać było zdziwienie i zakłopotanie licytantów. Finał jest taki, że oprócz jednego, wszyscy pozostali zrezygnowali z wzięcia udziału w licytacji.

 

Żadnej licytacji nie było, dom za cenę wywołania przypadł jedynemu startującemu licytantowi.

 

Wydaje się, że w sposobie, w jaki postąpił sąd – wynik licytacji został zupełnie wypaczony.

 

Czytelnik ma sprawdzić, kto będzie rozpatrywał wszystkie złożone skargi.

cdn.

 

 

 

Jan Wels

K. Czartoryski

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY