MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

mszczonZapytaliśmy burmistrza Mszczonowa o planowane inwestycje w gminie Mszczonów do 2025r.

 

Małgorzata Krześniak - zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Mszczonowie:

- Gmina do 2025r. ma bardzo bogaty program inwestycyjny, który ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej. Realizacja zadań opiera się na pozyskaniu środków zewnętrznych w formie dotacji z różnych możliwych źródeł, gdzie możemy aplikować.

Na kilka inwestycji już zostały złożone wnioski do Polskiego Ładu i do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O możliwości ich realizacji w zakładanym terminie zadecydują pozyskane dofinansowania.

 

Inwestycje na które zostały złożone wnioski:

Budowa Gminnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie

Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie

Budowa centrum aktywizacji sportowej "Mszczonowianka"

Rewitalizacja starego młyna motorowego w Mszczonowie

Przebudowa placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie

Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

 

 

 

Jan Wels

Foto: Pola Neis

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY