MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

um brwinówOd tego roku odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Brwinów zajmuje się spółka PreZero Bałtycka Energia

 

W przetargu rozstrzygniętym jesienią ubiegłego roku, spółka ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. W przetargu wzięły udział dwie polskie firmy (BYŚ i Hetman), jednak ich oferty przepadły.

 

PrezZero jest globalistyczną korporacją działającą w branży usuwania odpadów. Jest spółką-córką firmy GreenCycle należącej do niemieckiej Grupy Schwarz, będącej właścicielem sieci handlowych Lidl i Kaufland.

Grupa Schwarz z siedzibą w Neckarsulm w Badenii-Wirtembergii w Niemczech zatrudnia 575 tys. pracowników w 32 różnych krajach. Dieter Schwarz, właściciel Grupy, to obecnie najbogatszy człowiek w Niemczech. Jego majątek szacowany jest na prawie 40 mld dolarów.

1 marca 2022 r. nastąpiła zmiana organizacyjna w Grupie PreZero w Polsce poprzez podział spółki PreZero Warszawa sp. z o.o. Od tego dnia podmiotem realizującym umowy jest właśnie spółka PreZero Bałtycka Energia.

 

- Czemu nastąpiła zmiana firmy odbierającej odpady?

- Burmistrz Arkadiusz Kosiński: Umowy na odbiór odpadów zawierane są czasowo. Ogłoszenie nowego przetargu było koniecznością, gdyż kończyła się poprzednia umowa. Poprzednim wykonawcą w latach 2021-2023 była firma PU Hetman Sp. z o.o., która zajęła tym razem drugie miejsce w przetargu, oferując wykonanie zadania za kwotę blisko 10,7 mln zł, zaś przetarg wygrała firma PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o., która za to samo zadanie zaoferowała cenę 9,3 mln zł.

Zwrócić dodatkowo należy uwagę, że w zakresie rzeczowym zadania było zapewnienie przez wybranego wykonawcę pojemników na odpady dla poszczególnych gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej oraz do budynków wielorodzinnych (firma Hetman już dysponowała swoimi pojemnikami ustawionymi w poprzednich latach na posesjach na terenie gminy Brwinów, nowy wykonawca miał obowiązek zatroszczyć się o zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki).

 

- Ile gmina zapłaciła w 2023r. za odbiór śmieci poprzedniej firmie, a ile zapłaci w tym roku firmie Prezero?

- Zakładane dochody gminy Brwinów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosiły w ubiegłym roku 10.347.224,55 zł, natomiast w rzeczywistości mieszkańcy do 31.12.2023 r. wpłacili 10.331.313,20 zł.

Gmina Brwinów wydała w tym czasie na zapewnienie odbioru odpadów komunalnych kwotę 13.545.565,12 zł, dopłacając kwotę 3.214.251,92 zł. Biorąc pod uwagę ok. 26.000 mieszkańców naszej gminy, łatwo wyliczyć, że gmina Brwinów dopłaciła blisko 124 zł rocznie do odbioru odpadów od statystycznego mieszkańca, tj. 10,30 zł miesięcznie do każdej osoby.

Aby system odbioru odpadów komunalnych sam się sfinansował, to miesięczna stawka od mieszkańca powinna być skalkulowana na poziomie 33 zł + 10,30 zł.

 

- Czy były kontrole, co dzieje się ze śmieciami po ich odbiorze od mieszkańców? Jeśli tak, to proszę o przesłanie wyników kontroli.

- Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi przekazał informację o kontrolach. Kontrole poprawności sortowania odpadów prowadzili pracownicy firmy odbierającej odpady, także wspólnie z pracownikami Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Poszczególne frakcje trafiają do firm wyłonionych w drodze przetargu, z którymi gmina Brwinów zawiera umowy dotyczące zagospodarowania odpadów.

 

 

Pytanie ogólne

 

- Czy przewiduje Pan, że są nierozwiązane problemy na terenie gminy i mieszkańcy mogą wystąpić do redakcji o pomoc?

- Mieszkańcy mogą zwracać się w sprawach problematycznych bezpośrednio do urzędów gmin, powiatów, województw lub instytucji państwowych – w zakresie ich kompetencji – ale często wybierają też ścieżkę kontaktu z mediami. To zupełnie normalne, że niektóre osoby będą chciały zainteresować dziennikarzy gazety „Miszmasz” problemami, zarówno osobistymi, jak i też takimi, które dotyczą większej grupy osób.

 

 

 

JS

foto: Pola Neis

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY