MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

justice 2060093 340Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Postanowieniem z 30 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy uwzględnił zażalenie uczestniczki na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach odrzucające skargę kasacyjną uczestniczki od postanowienia Sądu drugiej instancji wydanego w sprawie o umieszczenie skarżącej w szpitalu w trybie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720 copyProkuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym ataku na sędziego Sądu Rejonowego w Miastku. Aktem oskarżenia objęto 3 mężczyzn

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720W styczniu 2003 roku mieszkanka Gdańska zawarła umowę pożyczki na cele konsumenckie w kwocie 10 tys. złotych z podmiotem profesjonalnie zajmującym się działalnością finansową. Pożyczka ta była oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej, wynoszącej w dniu zawarcia umowy 14% w skali roku

Czytaj więcej...

sadsadZbieramy materiały do artykułu poruszającego sprawę wycen sporządzonych przez biegłą Urszulę Hensoldt na zlecenie komorników sądowych

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY