MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 25 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

aasluMinister sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji kierownictwa Sądu Rejonowego w Słupsku. Uznał, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem

 

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

 

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu.

Kolegium jest zobowiązane zaopiniować działanie ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

 

14 czerwca 2024 r. minister sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędzi Agnieszki Leszkiewicz pełniącej funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku i sędziego Ryszarda Błenckiego, pełniącego funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 15 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności.

 

W odniesieniu do sędziów: Agnieszki Leszkiewicz i Ryszarda Błenckiego wniosek ministra sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonego przez ogół sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu.

 

Minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

 

Wniosek ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziów: Agnieszki Leszkiewicz i Ryszarda Błenckiego dodatkowo został uzasadniony treścią Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z 23 lutego 2024 r. wzywająca prezes i wiceprezesa do rezygnacji z zajmowanych funkcji.

W treści apelu wskazano, iż kierownictwo sądu zostało powołane w nietransparentnej procedurze, arbitralną decyzją ministra sprawiedliwości przy jednoczesnym braku doświadczenia zarządczego.

 

W ocenie sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku obecne kierownictwo nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych im funkcji z uwagi na ich kwalifikacje, postawę etyczną, sposób uzyskania funkcji prezesa i wiceprezesa, brak szacunku do kadry sędziowskiej, czego z kolei nie można pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała została podjęta większością 26 głosów, przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się.

 

 

 

LS

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY