MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

koszalinMinister sprawiedliwości wystąpił z wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Koszalinie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji sędzi Justyny Celińskiej pełniącej funkcję prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziego Tomasza Krzemianowskiego pełniącego funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 3 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności

 

W odniesieniu do sędziów: Justyny Celińskiej i Tomasza Krzemińskiego wniosek ministra został uzasadniony brakiem udziału samorządu sędziowskiego w ich wyborze na stanowiska prezesa i wiceprezesa sądu.

 

Minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

 

Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego.

Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Kolejnym argumentem przemawiającym za wszczęciem procedury odwołania z zajmowanych stanowisk ww. sędziów jest podpisanie przez nich list poparcia sędziego Łukasza Piebiaka, kandydującego do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.) w latach 2021 i 2022 r.

 

Dodatkowo wniosek ministra sprawiedliwości o odwołanie sędzi Justyny Celińskiej został uzasadniony apelem 75 sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziów sądów rejonowych z właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie w którym wskazano, iż pani sędzia utraciła zaufanie ogółu sędziów, którzy nie widzą możliwości pozytywnego ułożenia współpracy w przyszłości.

 

Minister sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Koszalinie po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji tych sądów, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

 

 

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

 

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez ministra sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

 

 

 

LS

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY