MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

akomunikat5 kwietnia br. minister sprawiediwości rozpoczął procedurę odwołania ze stanowiska prezesów i wiceprezesów Sądów Rejonowych w Tarnowskich Górach, w Gliwicach i Rudzie Śląskiej 

 

Kolegia ww. sądów otrzymały informacje o zamiarze odwołania:

1. Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sędziego Marcina Kulikowskiego;
2. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Joanny Zachorowskiej;
3. Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędzi Ewy Żarkiewicz-Marek;
4. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Barbary Klepacz;
5. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Anny Jaworskiej-Wieloch;
6. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędziego Adriana Klanka.

 

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

 

Przesłanki odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sędziego Marcina Kulikowskiego:
• powołanie na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka 7 listopada 2017 r. w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
• ponowne powołanie na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 10 listopada 2021 r.;
• karierę sędziego przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.

 

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Joanny Zachorowskiej:
• powołanie na stanowisko wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 22 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
• ponowne powołanie na stanowisko wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 24 listopada 2021 r.;
• powołanie na stanowisko prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 26 czerwca 2023 r.;
• karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do KRS.

 

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędzi Ewy Żarkiewicz-Marek:
• powołanie na stanowisko prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 10 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
• ponowne powołanie na stanowisko prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 10 listopada 2021 r.;
• karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do KRS.

 

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Barbary Klepacz:
• powołanie na stanowisko wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 23 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
• ponowne powołanie na stanowisko wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach 24 listopada 2021 r.;
• karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik i sędziemu Leszkowi Mazurowi kandydującym do KRS.

 

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędziego Adriana Klanka:
• powołanie na stanowisko wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 10 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
• ponowne powołanie na stanowisko wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2021 r.;
• karierę sędziego przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi kandydującym do KRS.

 

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Anny Jaworskiej-Wieloch:
• powołanie na stanowisko sędzi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 25 sierpnia 2021 r.;
• powołanie na stanowisko wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 sierpnia 2023 r. w sytuacji zaledwie dwuletniego doświadczenia na stanowisku sędziowskim.

 

Do czasu zakończenia procedury wszyscy odwoływani prezesi i wiceprezesi sądów zostali zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych.

 

 

 

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY