MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Pismem z 5 października 2021r. małżonkowie L. wystąpili do SR w Kielcach (X Wydział Gospodarczy KRS) o wszczęcie z urzędu postępowania o rozwiązanie spółki „X” bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Powołali się na art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak twierdzą, sąd do dzisiaj nie zareagował na ten wniosek. Natomiast postanowieniem z 28 lutego br. sąd rejestrowy nałożył na małżonków grzywny w wys. po 1000 zł za niewyznaczenie organu do reprezentacji spółki.

 

Spółka od wielu lat jest podmiotem martwym, nie prowadzi żadnej działalności. We wniosku z 5 października państwo L. wykazali dokumentami, że spółka nie ma żadnego konta bankowego, zaległości wobec US.

 

We wcześniejszych pismach poinformowali sąd, dlaczego nie mogą wyznaczyć organu do reprezentacji.

Czytelnicy chcą, by redakcja ustaliła, dlaczego kielecki sąd z premedytacją działa na ich szkodę.

 

Sprawą się zajmę.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY