MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720Prokuratura prowadzi działania w sprawie budzącej wątpliwości prawne reprywatyzacji ziemi, która wcześniej przeszła na własność Skarbu Państwa w latach 40-tych ubiegłego wieku. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego kilku skarg nadzwyczajnych podważających wyroki Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, na mocy których przekazano nieruchomości

 

W skargach tych zarzuca, że nowosądecki sąd błędnie ocenił, że sporne nieruchomości nie stały się własnością Skarbu Państwa.

Przykładem takiej sprawy może być postępowanie dotyczące obywatelki Ukrainy, która skierowała pozew przeciwko jednemu z beskidzkich nadleśnictw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Sąd Rejonowy w Gorlicach oddalił pozew, wskazując, że działka leśna stała się własnością Skarbu Państwa wskutek zasiedzenia, a zatem nie istnieje niezgodność księgi wieczystej ze stanem faktycznym.

Powódka wniosła jednak od tego wyroku apelację, która została uwzględniona przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z 22 czerwca 2022 r., który przyznał jej ½ części nieruchomości.

 

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zarzucił, że swoją decyzją SO naruszył ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece m.in. poprzez brak badania, czy w ogóle istnieje podstawa prawna roszczenia.

Prawidłowa ocena sprawy powinna zaprowadzić sąd do konstatacji, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z chwilą przesiedlenia przodków powódki na teren ZSRR własność nieruchomości nabył Skarb Państwa. Podkreślenia wymaga, że osobom przesiedlonym przekazano nieruchomość na terenie Ukrainy.

Z drugiej zaś strony nieruchomością w Polsce Lasy Państwowe gospodarują nieprzerwanie 70 lat i wcześniej nie były wobec nich zgłaszane żadne roszczenia. Państwowa firma prowadziła na niej gospodarkę leśną w interesie ogółu obywateli.

W tym kontekście umniejszenie tego mienia Skarbu Państwa byłoby wbrew interesom społeczeństwa.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY