MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question marks 2215 1280Pani Agnieszka prowadzi firmę, która przynosi zyski. Z działalności gospodarczej nie ma długów. Ma stare zobowiązania niezwiązane z działalnością, między innymi wynikające z umowy lichwiarskiej

 

Firma pani Agnieszki jest łakomym kąskiem dla niejednej osoby. Być może dlatego postanowiono posłużyć się lichwiarzem, który wniósł o upadłość czytelniczki (jako osoby prowadzącej działalność).

Sąd, na wniosek lichwiarza, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego (TNS), którym została osoba wskazana przez samego lichwiarza.

Rolą TNS jest między innymi ustalenie rodzaju i wartości majątku pani Agnieszki. Wg czytelniczki, widać w poczynaniach tymczasowego nadzorcy, że celem wniosku o upadłość jest przejęcie jej firmy za ułamek wartości.

 

TNS bowiem zupełnie nie chce się zająć ustaleniem wartości firmy, tylko skupia się na drugorzędnych kwestiach.

Wręcz napisał do niej, by na razie nie koncentrowała się na wartości majątku firmy, tylko na innych kwestiach (np. wycenie posiadanych gruntów rolnych).

 

Zasugerował, że ustaleniem wartości firmy zajmie się po... ogłoszeniu upadłości.

Warto dodać, że głównym składnikiem majątku czytelniczki jest właśnie firma (w około 80%).

 

Pani Agnieszka dziwi się, że sąd wyznaczył TNS wskazanego przez wierzyciela. Myślała, że tak samo, jak w przypadku losowego przydziału sędziego do danej sprawy, jest w zakresie wyznaczenia tymczasowego nadzorcy.

 

Lichwą zajmują się wyspecjalizowane grupy, niejednokrotnie o charakterze przestępczym. To taki szemrany półświatek.

Trudno przyjąć, że lichwiarz bezinteresownie wskazuje konkretną osobę na tymczasowego nadzorcę sądowego.

 

Pytania, na które postaramy się znaleźć odpowiedź:

- Czy dopuszczalne w procedurze jest, aby wierzyciel wskazywał, kto ma być konkretnie tymczasowym nadzorcą sądowym?

- Czy sąd nie powinien losowo przydzielić takiej osoby?

- Czy, jak zauważy się stronniczość TNS, to można wnieść o jego zmianę?

 

 

 

Aktualizacja: 7 listopada

 

Czekamy na wyjaśnienia odpowiednich instytucji.

Po ukazaniu się artykułu, lichwiarz wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że nie jest związany w jakikolwiek sposób z tymczasowym nadzorcą. W imieniu lichwiarza pismo do sądu gospodarczego wysłał pełnomocnik. Ustaliliśmy, że w światku lichwiarskim pełnomocnik ten znany jest pod pseudonimem Kingsajz.

 

 

 

Aktualizacja: 23 listopada. Sąd może odwołać TNS w razie jego stronniczości

 

Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości:

Sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika. Jedną z form zabezpieczenia majątku dłużnika stanowi ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS). Do TNS stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące syndyka. Więc powinna być to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, obiektywna, niezwiązana z uczestnikami postępowania. Nie ma prawnych przeszkód, by osobę taką zaproponował wierzyciel, ale jego wniosek nie jest wiążący dla sądu.

 

Wyznaczanie TNS następuje według reguł dotyczących syndyka. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, który zawiera usystematyzowanie reguł wyboru syndyka. Tak, aby mechanizm wyboru był prosty i czytelny zarówno dla sądu, jak i uczestników postępowania.

Projekt zakłada utworzenie sądowej listy doradców restrukturyzacyjnych. Lista byłaby prowadzona przy każdym sądzie upadłościowym/restrukturyzacyjnym, w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Sąd wyznaczałby syndyka według kolejności na sądowej liście doradców restrukturyzacyjnych w danej kategorii spraw. A w uzasadnionych przypadkach - z pominięciem tej reguły.

 

Odwołanie TNS następuje według reguł, wedle jakich odwoływany jest syndyk. Oznacza to, że sąd zmienia TNS w przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Może też odwołać TNS w razie jego stronniczości.

W przypadku uprawdopodobnienia podstaw do odwołania TNS, sąd może do czasu wydania postanowienia zawiesić TNS w wykonywaniu czynności i ustanowić tymczasowego TNS.

Podstawę wydania orzeczenia przez sąd może stanowić wniosek dłużnika, w którym zasygnalizowane będą nieprawidłowości.

cdn. 

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY