MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question marks 2215 1280INTERWENCJA

Sędzia Paweł Karolczyk jest zastępcą przewodniczącej Wydziału Cywilnego oraz wiceprezesem żyrardowskiego sądu

 

Wg oświadczenia majątkowego za 2022r. Karolczyk „sprawuje patronat nad aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikantem notarialnym”. Taką informację zamieściliśmy pod kilkoma artykułami dotyczącymi sędziego.

 

Czytelnika zainteresowały następujące kwestie:

- Co oznacza sprawowanie patronatu nad aplikantami?

- Czy taki nadzór może sprawować każdy sędzia, czy tylko taki o nieposzlakowanej opinii?

 

Postaramy się to ustalić.

 

 

Aktualizacja: 29 marca

 

Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, rzecznik prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

Celem aplikacji jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury. Pomocą w realizacji tego celu mają służyć patroni koordynatorzy oraz patroni praktyk wyznaczeni dla każdego z aplikantów.

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole i Sądownictwa oraz § 4 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk dyrektor KSSiP powołuje patronów praktyk spośród sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych oraz innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu objętego przedmiotem praktyki, za ich zgodą.

Oczywistym jest, że patronat powinna sprawować osoba o nieposzlakowanej opinii, zresztą w przypadku sędziów tylko taka osoba może być powołana na stanowisko sędziego ( art. 61 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), a także winna to być osoba posiadająca doświadczenie i dużą wiedzę z zakresu tematyki objętej przedmiotem praktyk.

 

Zadania patronów praktyk:

a) omawianie z aplikantem przed rozpoczęciem praktyki jej planowanego przebiegu zgodnie z zaleceniami programowymi (programem praktyk) przygotowanymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,

b) udzielanie aplikantowi w trakcie praktyki wskazówek niezbędnych do wykonania zleconych czynności, takich jak przygotowanie projektów orzeczeń, zarządzeń, uzasadnień, udziału w rozprawie na zasadzie art. 45 ust. 3 usp, a następnie omawianie z nim wykonanych przez niego czynności.

 

Jeżeli chodzi o sędziego Pawła Karolczyka, to wskazuję, iż współpracuje on z KSSiP jako patron praktyk od 10 lat (od 2014 r.) i to zarówno z Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej, jak i Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej. Obecnie sprawuje on patronat nad jedną aplikantką XIII rocznika aplikacji sędziowskiej (5 tygodniowe praktyki, do 12 kwietnia 2024 r.), jak również został wskazany on jako kandydat na patrona praktyk na 2 kolejne praktyki (łącznie 6 tygodni, do 07 czerwca 2024 r.).

 

 

Komentarz

Jednym z zadań patrona jest udzielanie wskazówek dotyczących sporządzania uzasadnień orzeczeń.

Wkrótce może odbędzie się wizja lokalna dotycząca stwierdzenia Karolczyka, tym razem jako sprawującego nadzór nad pracą komornika.

 

Więcej:

Kolejny wniosek o wizję lokalną z udziałem sędziego Pawła Karolczyka. W tle chyba jeden z największych skandali sądowych w Żyrardowie

 

Nie ulega wątpliwości, że aby nauczać innych, samemu trzeba robić coś nienagannie, w poszanowaniu faktów i szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwości.

Niedawno opisaliśmy sprawę, w której sędzia Karolczyk w uzasadnieniu podał jako kluczowy argument coś, co z rzeczywistością może mieć mało wspólnego. Poproszony przez poszkodowaną czytelniczkę o wizję lokalną oraz Dzień otwarty celem weryfikacji swojego twierdzenia w terenie - nie podjął tematu.

 

Więcej:

Dzień Otwarty dla Pawła Karolczyka, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie

cdn.

 

 

 

Artykuły powiązane:

 

 I znów sędzia Karolczyk. "Sentencja postanowienia jest w kolizji do jego uzasadnienia"

 

Dzień Otwarty dla Pawła Karolczyka, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie (aktualizacja: 21.03)

 

Prezes sądu Dariusz Mikucki: W Sądzie Rejonowym w Żyrardowie nie funkcjonuje żadna "mafia" czy też "zorganizowana grupa przestępcza"

 

 

 

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY