MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

aaatelemarketerWeryfikacja głosem to nowy, dodatkowy sposób weryfikacji wprowadzony przez Orange

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji prezydenta miasta w przedmiocie nałożenia trzech administracyjnych kar pieniężnych za złożenie po terminie jednego zgłoszenia o zbyciu pojazdu

Czytaj więcej...

right 4926156 1280Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi, na jego żądanie, dokumentacji medycznej pocztą

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720 copySąd prawomocnie zarządził wobec skazanego wykonanie zawieszonej wcześniej kary pozbawienia wolności, ale uczynił to już po zakończeniu okresu próby. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na korzyść skazanego

Czytaj więcej...

justice 2060093 3408 maja 2024 r. Sąd Najwyższy wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę w sprawie dopuszczalności uwzględniania rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). Uchwała jest wyjątkowo istotna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ponieważ pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY