MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

sąd IIRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czytaj więcej...

aaatelemarketerWeryfikacja głosem to nowy, dodatkowy sposób weryfikacji wprowadzony przez Orange

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji prezydenta miasta w przedmiocie nałożenia trzech administracyjnych kar pieniężnych za złożenie po terminie jednego zgłoszenia o zbyciu pojazdu

Czytaj więcej...

right 4926156 1280Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi, na jego żądanie, dokumentacji medycznej pocztą

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720 copySąd prawomocnie zarządził wobec skazanego wykonanie zawieszonej wcześniej kary pozbawienia wolności, ale uczynił to już po zakończeniu okresu próby. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na korzyść skazanego

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY