MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

aaakomProkuratura Rejonowa Kielce – Wschód w Kielcach skierowała wniosek do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie – Jakuba Iwańca

 

Podstawą skierowania wniosku są ustalenia śledztwa wszczętego w oparciu o materiał dowody wyłączony z postępowania prowadzonego w sprawie tzw. afery hejterskiej, w związku ze złożonym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wielokrotnego pomówienia i publicznego znieważania za pomocą środków masowego przekazu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka o takie postępowanie i właściwości, które mogły go poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego, tj. o przestępstwo z art. 212 § 2 kk i art. 216 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

 

Wszczęcie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego przez prokuratora, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, nastąpiło z uwagi na ochronę praworządności oraz interesu społecznego.

 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, materiałów uzyskanych z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ze sprawy o sygn. akt PO I Ds.7.2021, w tym danych z zabezpieczonych cyfrowych nośników danych, opinii z zakresu informatyki śledczej, opinii z zakresu lingwistyki kryminalistycznej, zabezpieczonych w postaci zrzutów z ekranu wpisów na portalu społecznościowym Twitter na kontach FigoFago oraz Jakub M. Iwaniec stwarza dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że sędzia Jakub Iwaniec swoim zachowaniem wypełnił znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 212 § 2 kk i art. 216 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

 

Pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wymaga wyrażenia zgody przez właściwy sąd dyscyplinarny. W skierowanym wniosku należy wykazać, że zgromadzone dowody dają podstawę do przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa.


Postępowanie w tej sprawie jest na końcowym etapie, zebrano pełny materiał dowodowy, a do zakończenia sprawy niezbędne jest wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu Jakubowi Iwańcowi i wykonanie czynności z jego udziałem.

 

 

 

MS

prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY