MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

aaaaprokuProkurator Generalny Adam Bodnar podjął decyzję o zawieszeniu prokuratora Prokuratury Krajowej Jakuba Romelczyka w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 24 listopada 2024 r.

 

Decyzja zapadła w związku z podjęciem przez Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego czynności z urzędu po ujawnieniu treści rozmowy przeprowadzonej przez prok. Jakuba Romelczyka, wówczas Prokuratora Regionalnego w Warszawie z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, a dotyczącej zawiadomienia złożonego przez posła na Sejm RP Witolda Zembaczyńskiego o możliwości popełnienia przestępstw przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Rozmowa została nagrana przez Tomasza M. byłego Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Treść zarejestrowanej rozmowy telefonicznej, w której prok. Jakub Romelczyk przesądza o sposobie zakończenia postępowania zarejestrowanego w prokuraturze przed przeprowadzeniem w tej sprawie czynności sprawdzających i podjęciem decyzji merytorycznej wskazuje na możliwość popełnienia przez niego deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu.

 

Z uwagi na charakter przewinienia dyscyplinarnego Prokurator Generalny Adam Bodnar zdecydował o natychmiastowym odsunięciu prok. Jakuba Romelczyka od wykonywania obowiązków służbowych, mając na celu ochronę poziomu zaufania obywateli do Prokuratury oraz wyeliminowanie sytuacji, w której prokurator dalej pełni czynności gdy ujawniono jego zachowanie, które może narazić na szwank wizerunek Prokuratury.

Sytuacja taka godziłaby nie tylko w autorytet samej prokuratury jako instytucji państwa lecz także dawała podstawy do kwestionowania legalności i zasadności decyzji podejmowanych przez samego prokuratora.

Decyzja Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o zawieszeniu prok. Jakuba Romelczyka jest natychmiast wykonalna.

 

 

 

Prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY